POWIETRZE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


POWIETRZE

niezbędna do życia mieszanina gazów stanowiąca atmosferę ziemską, złożona ze składników o niezmiennym stężeniu (tlen - 21%, azot - 78%, gazy szlachetne) i zmiennym stężeniu (CO, - 0,04-0,2% i para wodna do 4%) oraz ze składników przypadkowych pochodzenia naturalnego (metan, siarkowodór, amoniak, wodór) i związanych z działalnością ludzką (dwutlenek siarki, tlenki azotu, węglowodory, tlenek węgla, ozon). Człowiek pobiera powietrze podczas ruchów oddechowych klatki piersiowej. Czynność wdechu i wydechu powtarzamy dziennie około 20000 razy. Wdychamy około 16 kg powietrza, to jest sześć razy więcej niż przyjmujemy dziennie pokarmu i płynów (—> układ oddechowy).


Zobacz również, zioła POWIETRZE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.