POWIESZENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


POWIESZENIE

gwałtowne uduszenie w wyniku uciśnięcia narządów szyi (zwłaszcza dróg oddechowych, tętnic szyjnych i kręgowych) pętlą zaciskaną ciężarem zwisającego ciała ludzkiego. Skutkiem jest niedrożność dróg oddechowych (brak wentylacji płuc) i zamknięcie dopływu krwi tętniczej do mózgu i w efekcie szybka śmierć. Dochodzi często do złamań odcinka szyjnego kręgosłupa.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.