POTENCJAŁY WYWOŁANE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


POTENCJAŁY WYWOŁANE

wzrokowe, słuchowe lub czuciowe bodźce, które aktywują odpowiednie dla nich drogi nerwowe i wyzwalają odpowiedź właściwych anatomicznie obszarów kory mózgowej. Są rejestrowane w badaniu EEG (elektroencefalografia). Aby je wyizolować z tzw. szumu elektrycznych potencjałów konieczna jest komputerowa analiza zapisu. Są szczególnie użyteczne do wykrywania ukrytych zmian w chorobach demielinizacyjnych (np. stwardnienie rozsiane), badaniu układu czuciowego u dzieci i osób z zachowaniami histerycznymi.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.