POSOCZNICA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


POSOCZNICA

sepsa; zespół objawów chorobowych wywołanych krążeniem we krwi bakterii lub ich toksyn (bakteriemia) w warunkach osłabienia odpowiedzi immunologicznej. Poza bakteriami we krwi chorego stwierdza się toksyny bakteryjne oraz toksyczne produkty nieprawidłowego metabolizmu i rozpadu komórek własnych. Zakażenia takie mogą wystąpić po zabiegach chirurgicznych, w wyniku obecności różnych cewników w narządowych (np. w pęcherzu moczowym cewnik Foley'a, w żyłach - np. wenflony, kontakt centralny) lub istnienia przewlekłych ognisk zakażenia np. odleżyny, owrzodzenia goleni itp. Obecność bakterii we krwi może dawać objawy ogólne lub powodować powstawanie ognisk zakażenia w różnych tkankach np. tzw. ropnie przerzutowe, bakteryjne zapalnie wsierdzia, krwiopochodne za-palenie kości i stawów, zapalenie opon mózgowo--rdzeniowych. Szczególnie ciężki przebieg mają P. wywołane bakteriami Cramujemnymi u pacjentów wyniszczonych lub przewlekle chorujących. P. objawia się dreszczami, septycznym (trawiącym torem gorączki), dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunka) oraz leukocytozą. Rzadziej dochodzi do grożącego śmiercią powikłania, którym jest wstrząs septyczny z podwyższoną lub obniżoną temperaturą, zaburzeniami świadomości obniżonym ciśnieniem tętniczym. W leczeniu konieczne jest opanowanie zakażenia przyczynowego (usunięcie cewników, chirurgiczne wycięcie zakażonych tkanek odleżyny lub ropnia) oraz odpowiednia, celowana antybiotykoterapia. Szczególnie ciężki przebieg mają R u noworodków(powodują 30% zgonów w pierwszych 4 tyg. życia). Występują ponad 5 razy częściej u wcześniaków niż u noworodków donoszonych, częściej u chłopców i noworodków z wadami wrodzonymi głównie układu moczowego i przewodu pokarmowego.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.