POPULACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


POPULACJA

wszystkie osobniki danego gatunku występujące na tym samym obszarze, w tym samym czasie. Składa się ona z osobników, lecz ma właściwości, których osobniki nie posiadają. Należą do nich: rozrodczość, śmiertelność, struktura płci czy średni wiek.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.