PÓŁPASIEC

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PÓŁPASIEC

ostra choroba ośrodkowego układu nerwowego zajmująca początkowo tylne zwoje rdzenia kręgowego, charakteryzująca się pojawianiem się pęcherzykowych zmian na skórze i bólów w zakresie czuciowego unerwienia danego zwoju i odpowiadającego mu korzenia nerwu rdzeniowego. Jest wywoływana przez wirusa ospy wietrznej i R Do aktywacji wirusa dochodzi zwykle w wyniku osłabienia odporności organizmu. R występuje w każdym wieku, najczęściej jednak po 50 r.ż. Objawy wstępne (prodromalne) w postaci dreszczy, gorączki, ogólnego złego samopoczucia i zaburzeń ze strony przewodu pokarmowego pojawiają się na 3-4 dni przed wystąpieniem innych objawów choroby. Miejsca późniejszego wystąpienia zmian skórnych mogą być bolesne. Około 4 dnia na zmienionym zapalnie podłożu pojawia się charakterystyczna wysypka pęcherzykowa. Zajętą chorobowo skórę charakteryzuje przeczulica, a towarzyszący ból może być silny. Zmiany dotyczą najczęściej klatki piersiowej i wy-stępują jednostronnie. W ciągu 5 dni pęcherzyki zaczynają przysychać i tworzą się strupy. R może ulegać uogólnieniu. Jednokrotne zachorowanie powoduje zwykle pełne uodpornienie (nawroty szacuje się na poniżej 4%). Większość pacjentów zdrowieje bez trwałych śladów, choć u niektórych pozostają ślady na skórze. U ludzi starszych neuralgia (bóle w obszarze zaopatrzenia nerwu) może utrzymywać się przez miesiące lub lata. Nie ma swoistego leczenia. Stosowane miejscowo wilgotne kompresy działają łagodząco, podobnie jak aspiryna i kodeina. Leki przeciwwirusowe przyspieszają niekiedy zdrowienie.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.