POLISACHARYDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


POLISACHARYDY

wielocukrowce; są powszechnie występującymi węglowodanami, do których zalicza się skrobię, glikogen i celulozę (btonnik). Makrocząsteczki P. utworzone są z wielu powtarzających się jednostek monosacharydowych, najczęściej glukozy. Liczba tych jednostek może być zmienna, na ogół jednak występuje ich kilka tysięcy. Łańcuchy R mogą być utworzone przez różne izomery glukozy, których cząsteczki mogą być połączone w różny sposób. Łańcuchy mogą być ponadto rozgałęzione lub proste. Wszystkie te różnice decydują o odmiennych właściwościach poszczególnych rodzajów R
Zobacz również, zioła POLISACHARYDY:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.