POLIGENY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


POLIGENY

geny kumulatywne, geny polimtryczne; termin określający sytuację, kiedy wiele niezależnych par genów oddziałuje w podobny sposób na określoną cechę, a efekty ich działania sumują się. Uczestniczą przykładowo w dziedziczeniu koloru skóry u ludzi (co najmniej cztery różne geny) oraz wzrostu - co najmniej 10 pai genów.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.