POLE MAGNETYCZNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


POLE MAGNETYCZNE

jest fizycznym czynnikiem środowiskowym mającym stały wpływ na wszystkie organizmy żywe. Jest obszarem w przybliżeniu kulistym. W medycynie określa się tym mianem R elektromagnetyczne o bardzo niskich częstotliwościach. Na powstanie tego R mają wpływ np. promieniowanie gamma, Roentgena, ultrafiolet, światło widzialne i podczerwień oraz całe spektrum fal o częstotliwościach radiowych i telewizyjnych. Wpływają one na funkcje komórek (zużycie tlenu, przepływ jonów), a tym samym całych tkanek i organizmu. Przez wiele lat podkreślano negatywny wpływ R na organizmy żywe, obecnie jednak istnieje wiele badań wskazujących na działania pozytywne (niektórzy wiążą wydłużenie średniej długości życia ze zwiększeniem narażenia na R pochodzące z różnych źródeł). Działanie biologiczne R zależy od jego fizycznych parametrów (natężenie, indukcja i częstotliwość) oraz rodzaju tkanki i stanu tkanki. Dla zastosowań terapeutycznych ważny jest odpowiedni dobór tych parametrów. Stosowane najczęściej w terapii przeciwbólowej (wzmaga wydzielanie betaendorfin - naturalnie działające substancje znoszące ból) i w chorobie Parkinsona, natomiast przeciwwskazane jest w ciąży, ostrych chorobach zakaźnych i chorobach nowotworowych (—> fizjoterapia).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.