PODOCYTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PODOCYTY

wyspecjalizowane komórki nabłonka wyściełające ścianę torebki Bowmana nefronu. Od ich powierzchni odchodzą wydłużone, ostro zakończone wypustki nóżki, pokrywające powierzchnię naczyń kłębuszka nerwowego. Stanowią część bariery filtracyjnej nerek.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.