PODNIECENIE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PODNIECENIE

procesy emocjonalne charakteryzujące się wzrostem ogólnego pobudzenia oraz wzrostem poziomu aktywacji. Zjawisko to przejawia się w następujących postaciach: wzrost napięcia mięśniowego, który zazwyczaj powoduje wzrost aktywności motorycznej (ruchowej) ogólnej np. niepokój ruchowy, wzrost szybkości i siły ruchów, lub lokalnej tj. tiki, mimowolne ruchy różnych części ciała; wzrost intensywności procesów umysłowych w formie np. kłębienia myśli czy wyrazistości wyobrażeń; pobudzenie autonomicznego układu nerwowego, w zależności od przeżywanych emocji układu sympatycznego (złość, lęk) bądź parasympatycznego (smutek, przygnębienie). Zmiany przedstawionych powyżej postaci pobudzenia nie są równomierne, tzn. dużemu wzrostowi jednej z nich może towarzyszyć mały wzrost drugiej. W miarę rozwoju osobowości, dojrzałości społecznej i emocjonalnej zewnętrzne objawy pobudzenia emocjonalnego są ograniczane i kontrolowane. Często wiąże się to ze zwiększoną intensywnością pobudzenia układu autonomicznego i pobudzenia umysłowego. R bywa wraz z towarzyszącą często agresją objawem wielu zaburzeń psychicznych (schizofrenia, mania, psychopatia). Często jest synonimem pod-niecenia wywołanego treściami myślowymi lub kontaktami seksualnymi (R seksualne). Jest konieczne dla udanego zbliżenia seksualnego mogącego skutkować zapłodnieniem i ciążą.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.