POBUDLIWOŚĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


POBUDLIWOŚĆ

zdolność żywych komórek i tkanek do reagowania na działanie bodźca, co prowadzi do powstania czynnościowych potencjałów bioelektrycznych lub do zmian metabolizmu komórki dzięki aktywacji lub dezaktywacji enzymów. W odniesieniu do komórek nerwowych R, polega na reagowaniu procesem pobudzenia lub hamowania na działanie bodźców.
Zobacz również, zioła POBUDLIWOŚĆ:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.