PNEUMATURIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PNEUMATURIA

wydostawanie się gazu z moczem. Jest rzadkim objawem, wskazującym na obecność przetoki pomiędzy układem moczowym i jelitem. Może być powikłaniem zapalenia uchyłków jelita, zapalenia jelita, raka jelita grubego lub być wynikiem przetoki pęcherzowo-pochwowej (np. powikłanie po radioterapii raka macicy).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.