PLAZMID

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PLAZMID

specjalne cząsteczki DNA; są one małe, koliste i mogą się replikować (powielać)w komórce bakterii. Zreplikowane R są przekazywane potomnej komórce bakterii będącej gospodarzem. Mogą one być nieme genetycznie (nie niosą istotnej informacji) lub warunkować istotne dla przeżycia bakterii reakcje np. być nośnikami odporności na poszczególne an-biotyki. Podejmowane są próby leczenia R, czyli metodą zastrzyku genowego. R wstrzykuje się do niedokrwionego mięśnia serca, a tam stymuluje wzrost nowych naczyń przez umożliwienie tworzenia się śródbtonka naczyń śród-mięśniowych.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.