PLASTER

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PLASTER

przylepiec; samoprzylepna taśma wykonana z produktów celulozowych, dzianych lub tworzyw sztucznych służąca do mocowania opatrunków na skórze (niekiedy R jest wyposażony w integralną, jałową część wchłanialną), do wprowadzania przez skórę leków (np. fentanyl będący narkotycznym lekiem przeciwbólowym) hormonów (R antykoncepcyjne i stosowane w menopau-zie) i innych substancji czynnych (np. nikotyny). Specjalne przylepce skórne, służące do łączenia brzegów ran skórnych (zamiast tradycyjnych szwów) są szczególnie przydatne w pewnych okolicach np. na twarzy, gdzie pożądane jest ograniczenie do minimum śladów szwów na skórze.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.