PIONIZACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PIONIZACJA

postępowanie przygotowujące chorego do powrotu do pozycji pionowej po długotrwałym leżeniu. R przeprowadza się przy łóżku chorego z udziałem rehabilitanta lub na specjalnym stole, który można ustawiać pod różnymi kątami, kontrolując reakcje układu krążenia (tętno) i oddechu chorego.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.