PERYMETRIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PERYMETRIA

badanie pola widzenia wykonywane przy użyciu perymetrów. Wyróżnia się tzw. R kinetyczną i statyczną. W P. kinetycznej stosuje się czaszowe perymetry Coldmanna. Badanie polega na obserwacji przez badanego znaczka świetlnego przysuwanego od obwodu pola widzenia do jego centrum. Znaczek musi być właściwie dobrany odnośnie do jego wielkości i jaskrawości. Przy zastosowaniu znaczka barwnego obserwuje się pole widzenia dla poszczególnych barw (czerwonej zielonej i niebieskiej). Kinetyczne pole widzenia jest szczególnie przydatne do wykrywania ubytków w polu widzenia (np. jaskra) oraz w diagnostyce układu wzrokowego (uszkodzenia drogi wzrokowej). R statyczna umożliwia precyzyjną analizę progu czułości kontrastowej siatkówki w różnych jej punktach i jednoczesne porównanie jej z czułością kontrastową siatkówki prawidłowo działającej w danej grupie wiekowej. Jest szczególnie przydatna w procesie rozpoznawania jaskry i monitorowania procesu jej leczenia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.