PERFUZJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PERFUZJA

przepływ płynu, najczęściej krwi przez naczynia narządu. W niektórych sytuacjach wprowadza się do naczyń inne niż krew płyny. Przykładem jest R guza nowotworowego roztworem cytostatyku, serca podczas operacji kardiochirurgicznej roztworem konserwującym i hamującym zarazem jego czynność lub narządu gotowego do przeszczepienia roztworem konserwującym.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.