PEJOTL

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PEJOTL

peyotl; pokrojone i wysuszone łodygi meksykańskiego kaktusa zawierające odurzające alkaloidy (m.in. meskalinę). Działa silnie halucynogennie.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.