PEEP

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PEEP

(ang. positive endexpiratory pressure dodatnie ciśnienie końcowowydechowe) metoda mechanicznej wentylacji utrzymująca dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych na końcu wydechu. Służy utrzymaniu większej objętości mieszaniny gazów w płucach i poprawy wymian gazowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.