PATOLOGIA CIĄŻY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PATOLOGIA CIĄŻY

ciąża wysokiego ryzyka; nieprawidłowy' przebieg ciąż)' grożący poronieniem, porodem przedwczesnym, wadami płodu lub stanowiącej zagrożenie dla organizmu matki. W tej wyselekcjonowanej grupie położniczej liczba noworodków urodzonych w złym stanie jest wielokrotnie wyższa niż w ciąży prawidłowej, wielokrotnie wyższa jest też umieralność okołoporodowa. Grupa ta musi być objęta szczególną opieką lekarską począwszy od wczesnego okresu ciąży. Oznacza to częste badanie ciężarnej, wykonywanie specjalistycznych badań laboratoryjnych i diagnostycznych (diagnostyka prenatalna), niekiedy zabiegów operacyjnych wewnątrzmacicznych oraz kontrola zdrowia matki często we współpracy z lekarzami innych specjalności. Poród w ciąży wysokiego ryzyka musi odbywać się w warunkach ośrodka wysokospecjalistycznego z możliwością zapewnienia pełnej opieki na miejscu; dla noworodka (neonatologia) i matki. Czynniki ryzyka ciąży to: zwężenie miednicy, nieprawidłowe położenie płodu, ciąża mnoga, ciąża przeterminowana, gestoza (zatrucie ciążowe), niezgodność serologiczna, cukrzyca, starszy wiek rodzącej pierwiastki, wieloródka po ponad 4 porodach, wielowodzie, wady anatomiczne macicy, krwawienia w późnej ciąży, otyłość dużego stopnia, stan po operacjach ginekologicznych, nieprawidłowy przebieg dotychczasowych ciąż i porodów, zaburzenia krzepliwości krwi oraz niektóre choroby przewlekłe.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.