PARAFINA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PARAFINA

biała, krystaliczna substancja (mieszanina stałych węglowodorów nasyconych) wydzielana z frakcji ropy naftowej o temperaturze wrzenia ponad 350°C. Parafina stosowana jest m.in. do wyrobu świec, past do podłóg oraz jako materiał izolacyjny, a parafina ciekła jako środek przeczyszczający.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.