PANKREATOGRAFIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PANKREATOGRAFIA

badanie obrazowe trzustki wykonywane w celu uwidocznienia anatomii (prawidłowa, zwężenia, torbiele, przetoki) przewodu trzustkowego. Wykonuje się podczas badania ERCP (wstecznej endoskopowej cholangiopan-kreatografii), kiedy przez endoskop z końcówką w dwunastnicy wprowadza się do końcowych dróg żółciowych (wspólny kanał z końcowym odcinkiem przewodu trzustkowego) cienki cewnik i podając kontrast (widoczny na monitorze rentgenowskim) kieruje się go do trzustki. Powikłaniem badania może być zapalenie trzustki.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.