PAGETA CHOROBA BRODAWKI SUTKOWEJ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


PAGETA CHOROBA BRODAWKI SUTKOWEJ

PAGETA CHOROBA BRODAWKI SUTKOWEJ
rzadka postać raka, o wyglądzie przypominającym jednostronny wyprysk brodawki, jest wyrazem szerzenia się raka gruczołu sutkowego z przewodów mlecznych do naskórka. Zaczerwienienie i sączenie oraz strupy pokrywające ognisko choroby sugerują zapalne pochodzenie choroby, jednak rozstrzygające jest badanie histopatologiczne. Choroba może mieć też umiejscowienie pozasutkowe np. pachwinowe lub w okolicy odbytu. W sytuacjach takich nowotwór rozwija się na podłożu gruczołów apokrynowych. Leczenie jest wyłącznie chirurgiczne.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.