OZON

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OZON

(OJ; nietrwała postać tlenu o charakterystycznym zapachu. Z nienasyconymi związkami organicznymi tworzy ozonoidy. Blisko powierzchni Ziemi ozon jest trucizną, która współuczestniczy w tworzeniu smogu fotochemicznego i kwaśnego deszczu. W troposferze znajduje się nie więcej niż 10% ozonu, pozostałe 90% gromadzi się wysoko w stratosferze. Ozon staje się pożyteczny 15-50 km nad powierzchnią Ziemi, tworząc warstwę ochronną dla życia O. jest jedynym gazem w atmosferze, który zatrzymuje nadmiar promieniowania ultrafioletowego a zawartą w tym promieniowaniu energię przetwarza na ciepło, spełniając też funkcję atmosferycznego termoregulatora.
Zobacz również, zioła OZON:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.