OTOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OTOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW

działanie toksyczne leków, stosowanych miejscowo lub ogólnie, na narząd słuchu. Objawy to początkowo szum w uszach, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, zmniejszenie ostrości słyszenia. W krańcowych przypadkach może dojść do całkowitej, nieodwracalnej głuchoty. Z leków powszechnie stosowanych największą ototoksycznością cechują się antybiotyki z grupy aminoglikozydaz: streptomycyna, gentamycyna, neomycyna, kanamycyna, niektóre leki moczopędne, cytostatyki, salicylany i niesterydowe leki przeciwzapalne. Należy jednak zaznaczyć, że efekty uboczne działania tych grup leków absolutnie nie mogą ograniczyć ich stosowania, jeśli istnieją wskazania terapeutyczne, należy jednak ściśle przestrzegać dawek leków i czas ich podawania.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.