OTOSKLEROZA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OTOSKLEROZA

przewlekła, postępująca choroba błędnika kostnego dotycząca kosteczek słuchowych. Jest najczęstszą przyczyną utraty słuchu typu przewodzeniowego. Zmiany występują zwykle u dorosłych, obustronnie, z prawidłowym obrazem błony bębenkowej. Charakterystycznymi są zmiany w strukturze kostnej o cechach ognisk kości niedojrzałej z licznymi kanałami naczyń. Następstwem tego procesu jest usztywnienie podstawy strzemiączka, co powoduje utratę słuchu przewodzeniowego. Ogniska O. występujące w okolicy ślimaka prowadzą do upośledzenia słuchu typu odbiorczego. O. rzadko doprowadza do całkowitej głuchoty. Tendencja do O. występuje rodzinnie u kobiet między 20 a 30r.ż. Niekorzystnie na rozwój choroby wpływa ciąża. Choroba charakteryzuje się postępującą głuchotą i szumami w uszach i nasila się między 40 a 50r.ż. Może ulegać okresowej remisji. Charakterystycznym dla O. jest możliwość lepszego słyszenia w hałasie i towarzyszące szumy w uszach o różnym nasileniu. Badanie słuchu wykazuje zaburzenia przewodzenia. Podstawowy leczeniem jest leczenie chirurgiczne lub stosowanie aparatów słuchowych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.