OSMORECEPTORY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OSMORECEPTORY

receptory odpowiadające za regulację stężenia substancji osmotycznie czynnych w organizmie. Regulowane są przez receptory w OUN podwzgórzu, jądrze nadwzrokowym, którego pobudzenie wyzwala impulsy uwarunkowane zmianami ciśnienia osmotycznego w ustroju. Osmoreceptory obwodowe znajdują się w przewodzie pokarmowym i przekazują informacje do OUN. O. wpływają na regulację przyjmowani wody przez stymulację ośrodka pragnienia i wydzielanie wazopresyny.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.