OSGOODA-SCHLATTERA CHOROBA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OSGOODA-SCHLATTERA CHOROBA

jałowa martwica guzowatości kości piszczelowej; pojawia się między 10 a 15 r.ż. częściej u chłopców. Za przyczynę uważa się uraz w wyniku, którego dochodzi do naciągnięcia ścięgna rzepki. Objawami są: ból, obrzęk nasady bliższej piszczeli. Zmiany potwierdza badanie rtg. Wyleczenie następuje samoistnie, po kilku tygodniach oszczędzania kończyny i stosowaniu fizykoterapii.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.