ORDYNATOR

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ORDYNATOR

kierownik wydzielonego oddziału szpitalnego, wyłoniony w formie konkursu będący przełożonym wszystkich pracowników oddziału. Odpowiada za fachowość świadczeń i właściwą organizację pracy. Jest specjalistą z odpowiednio dużym stażem pracy w tej dziedzinie medycyny, w której sprofilowany jest oddział. Jest kierownikiem specjalizacji medycznej młodszych pracowników, dba o właściwe szkolenie i rozwój zawodowy wszystkich pracowników oddziału. Podlega administracyjnie dyrektorowi szpitala.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.