OPERACJA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OPERACJA

zabieg chirurgiczny na tkankach i narządach ciała wykonywany przez lekarza tzw. specjalności zabiegowej, z reguły po uzyskaniu pisemnej zgodny przez chorego lub w przypadku niepełnoletnich zgody rodziców lub opiekunów. Zabiegi operacyjne wykonywane są w specjalnie przygotowanych i wyposażonych salach operacyjnych. Personel sal operacyjnych jest odpowiednio przeszkolony, przypisany najczęściej do konkretnej sali. Zabiegi operacyjne wykonywane są przez chirurgów, najczęściej z jednym lub dwoma asystującymi lekarzami. Większe zabiegi wykonywane są w znieczuleniu ogólnym lub w tzw. znieczuleniu przewodowym głównie operacje na kończynach. Znieczulenie miejscowe zarezerwowane jest obecnie raczej dla mniejszych zabiegów, jak: szycie drobnych ran, wycinanie niewielkich zmian na skórze. Operacje wykonywane są z tzw. wskazań nagłych planowo. Wskazania nagłe (operacje ratujące życie) to głównie obrażenia ciała w wyniku urazów z krwotokiem zewnętrznym lub wewnętrznym zagrażającym życiu, niektóre zabiegi w położnictwie i ginekologii, choroby powodujące objawy tzw. ostrego brzucha (np. zapalenie otrzewnej w wyniku perforacji żołądka, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego). Operacje planowe wykonywane są po uprzednim przygotowaniu chorego, w ustalonym terminie, dotyczą leczenia konkretnego schorzenia np. wymiana stawu biodrowego, operacje plastyczne. Na operacje oczekują też chorzy, którzy muszą mieć wykonany przeszczep narządu np. serca, nerki, wątroby. W zależności od rodzaju wykonywanego zabiegu operacyjnego wyróżnia się różne typy operacji. Operacja radykalna tj. doszczętna to całkowite usunięcie zmienionego, chorego narządu np. wycięcie wyrostka robaczkowego, pęcherzyka żółciowego. W onkologii operacja doszczętna to wycięcie zmienionego nowotworowo narządu wraz z usunięciem okolicznych węzłów chłonnych np. radykalna operacja sutka, wycięcie macicy wraz z przydatkami. Operacja paliatywna jej celem jest, w przypadku niemożliwości doszczętnego zabiegu, wykonanie zabiegu łagodzącego dolegliwości chorego np. zespolenie omijające przeszkodę powodującą niedrożność mechaniczną jelit, wykonanie przetoki odbarczającej np. przetoki nerkowej, pęcherzowej, przetoki jelitowej tzw. sztucznego odbytu, protezowanie zwężenia przełyku. Operacja zwiadowcza, diagnostyczna - obecnie wskazania do tego typu zabiegów zawężają się z uwagi na coraz doskonalsze obrazowe metody diagnostyczne jak KT, NMR, PET. Czasami jednak niemożność uzyskania pewnego rozpoznania choroby niepewność, co do operacyjności zmiany nowotworowej wymusza konieczność operacji zwiadowczej. Operacja planowa wtórna (tzw. second look) np. relaparatomia planowe powtórne otwarcie jamy brzusznej dla oceny ukrwienia jelit po embolektomii tętnicy krezkowej. Współczesne zabiegi operacyjne w znacznym stopniu wykorzystują zdobycze techniki. Wiele operacji wykonywanych dotychczas poprzez szerokie dostępy operacyjne wykonywanych jest techniką enodskopową z torem wizyjnym (mniej inwazyjną). W zasadzie większość nawet dużych operacji w obrębie jamy brzusznej w wyspecjalizowanych ośrodkach wykonuje się techniką laparoskopową: standardowo laparoskopowo wycina się pęcherzyk żółciowy, wyrostek robaczkowy, wykonuje operacje przepuklin (w tym rozworu przełykowego przepony). Techniką endoskopową wykonywane są jednak też takie rozległe operacje, jak: radykalna prostatektomia, wycięcie nerki z powodu guza, wycięcie śledziony, jelita grubego. W kardiochirurgii korekcja niektórych wad serca czy operacje tętnic wieńcowych wykonywane są bez otwarcia klatki piersiowej, w chirurgii naczyniowej coraz powszechniejsze są techniki tzw. endowaskularne pod kontrolą toru wizyjnego protezowane są duże naczynia np. tętniaki aorty brzusznej, a chory unika bardzo rozległej operacji brzusznej. W ortopedii schorzenia stawów, szczególnie kolanowego rutynowo operowane są metodą artroskopową np. plastyka więzadeł krzyżowych. Przy endoprotezoplastykach stawu biodrowego, kolanowego wprowadzane są systemy tzw. nawigacji satelitarnej, co zwiększa precyzję operacji. Część schorzeń mózgu leczona jest operacyjnie tzw. metodą stereotaktyczną, gdzie przez mały otwór trepanacyjny w sposób celowany dochodzi się do wybranej okolicy.

Zobacz również, zioła OPERACJA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.