ONKOCYTOMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ONKOCYTOMA

niezłośliwy z reguły, wolno rosnący, nowotwór ślinianek utworzony z onkocytów. Sporadycznie daje przerzuty do węzłów chłonnych, płuc i wątroby. Leczenie operacyjne.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.