OKULARY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OKULARY

szkła korekcyjne; stosowane są do wyrównywania wad wzroku lub wad mięśni ok, W zależności od wskazań wyróżnia się szereg rodzajów okularów: do bliży do korekcji starczowzrocności, O. okluzyjne z jednostronnym, ciemnym szkłem w celu wyłączenia danego oka z proces widzenia, O. pryzmatyczne - ze szkłami pryzm; tycznymi przywodzącymi lub odwodzącymi - d< korekcji zeza. Dla ochrony przed słońcem, uraz, mi mechanicznymi, gorącem, ochrony przed z każeniem (np. w trakcie zabiegów chirurgicznych stosowane są różnego rodzaju okulary ochronne Rodzajem O. bezpośrednio zakładanych na gałki oczną są szkła kontaktowe. Mogą być zakładane w celach korekcji wady widzenia, w celach leczniczych lub ze względóyy czysto kosmetycznych dla; zmiany barwy oka i jego wyglądu. Istnieje wiele soczewek mogą być tzw. twarde - wykonanemu polimetakrylanu metylu (PMMA) lub miękkie wykonane z polimetakrylanu 2-hydroksyetylu (PHE MA). Soczewki twarde zapewniają lepszą ostrość widzenia u ludzi z krótkowzrocznością, nadzwzrocznością i niezbornością, wymagają mniej pielęgnacj i są prostsze w obsłudze od miękkich. Soczewki mię! kie są większe, mogą się nimi posługiwać ludzie stars same układają się na oku, nie mogą, więc same w) paść z oka. Soczewki kontaktewe stanowił)' przełomy okulistyce, stały się ważnym elementem leczenis szeregu schorzeń oczu, jak: zwyrodnienia, zapaleni; w zespole suchego oka.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.