OKRES UTAJENIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OKRES UTAJENIA

okres latencji; ogólnie jest to czas od zadziałania bodźca do pojawienia się reakcji. W medycynie stosuje się to określenie w przypadku zakażeń (najczęściej o podłożu wirusowym). Określa ono czas, jaki upływa od momentu wtargnięcia wirusa do organizmu do momentu wystąpienia objawów klinicznych. W przypadku chorób zakaźnych jest to zwykle okres wylęgania. Okres utajenia w zależności od czynnika chorobotwórczego trwać może od kilku godzin nawet do kilkunastu tygodni. Zależne to jest w dużym stopniu od sił odpornościowych organizmu, jeśli są one niewystarczające pojawiają się objawy choroby. Określenie stosowane bywa również w psychiatrii w celu opisania okresu, jaki upływa od wystąpienia pierwszych zaburzeń psychicznych do czasu wystąpienia pełnych objawów schorzenia psychicznego.


Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.