ODBYTNICA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


ODBYTNICA

ODBYTNICA-jest końcowym odcinkiem. grubego, jej długość wynosi 15-20 cm i kończy się odbytem. Odbytnica posiada dwie krzywizny, zagięcie krzyżowe i kroczowe. Zagięcie krzyżowe to wygięcie ku tyłowi zgodnie z krzywizną kości krzyżowej, kroczowe zaś ku przodowi. O. składa się z odcinka górnego tzw. odbytnicy właściwej i dolnego - kanału odbytu. Rozszerzenie O. powyżej zwieracza odbytu zwane jest bańką odbytnicy. Powstaje ona w wyniku gromadzenia się w tym odcinku kału. W części górnej odbytnicy śluzówka układa się w fałdy poprzeczne, w odcinku dolnym podłużne tzw. słupy odbytowe. W odbytnicy odbywa się ostateczne formowanie kału. Do najczęstszych chorób w obrębie odbytnicy należy rak. Następstwem przewlekających się zmian zapalnych O. są przetoki, przetoka odbytniczo-pochwowa może być powikłaniem okołoporodowym.
Zobacz również, zioła ODBYTNICA:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.