OCTOWY KWAS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OCTOWY KWAS

dwuwęglowy kwas karboksylowy, będący częstym produktem końcowym w rozkładzie węglowodanów, tłuszczów i białek. Łącząc się z koenzymem A wytwarza acetylokoenzym A.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.