OBRAŻENIA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


OBRAŻENIA

uszkodzenia tkanek lub narządów powstałe w wyniku zadziałania urazu t.j. działania sił, energii np. termicznej (oparzenia, odmrożenia), mechanicznej. Obrażenia mogą mieć charakter izolowany lub w przypadku obrażeń wielu narządów lub układów, przybierać postać tzw. mnogich obrażeń ciała. Obrażenia mogą być następstwem urazów tępych (obrażenia zamknięte) lub przenikających np. pchnięcie nożem, postrzał (obrażenie otwarte). Ciężkość obrażeń, w ośrodkach urazowych, określa się stosując odpowiednie skale ciężkości obrażeń, które obiektywizują ocenę rozległości obrażeń i uzyskane wyniki leczenia.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.