NUKLEOTYDY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NUKLEOTYDY

podstawowy budulec kwasów nukleinowych składający się z zasady nukleinowej (purynowej lub pirymidynowej), pentozy i kwasu fosforowego. Zależnie od komponenty cukrowej rozróżnia się: rybonukleotydy (składnik RNA) i deoksyrybonukleotydy (składnik DNA).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.