NOWOTWOROWE PRZERZUTY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NOWOTWOROWE PRZERZUTY

wtórne ognisko nowotworowe nie kontaktujące się z ogniskiem pierwotnym. Rozwija się z komórek przeniesionych przez chłonkę, krew lub płyn mózgowo-rdzeniowy. R mogą niekiedy pozostawać przez wiele lata w utajeniu, a ich rozwojowi sprzyjają czynniki miejscowe np. poprawa ukrwienia oraz ogólne np. spadek odporności ( nowotwory).
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.