NOS

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NOS

początkowa część przewodu oddechowego zawierająca narząd powonienia. Wyróżnia się tzw. nos zewnętrzny oraz jamę nosową. Nos zewnętrzny położony pośrodku twarzy, kształtem przypomina trójścienna piramidę. Wyróżnia się na nim: grzbiet, dwie powierzchnie boczne (skrzydła nosa) oraz podstawę podzieloną przegrodą nosa (jej częścią błoniastą). Górny koniec grzbietu to tzw. nasada nosa, natomiast dolny to wierzchołek nosa. Przegroda nosa wraz ze skrzydłami nosa ogranicza nozdrza przednie. Szkielet nosa stanowią kości (parzyste kości nosowe, wyrostek czołowy szczęki i trzon szczęki), chrząstki (chrząstka przegrody nosa, chrząstka boczna nosa, chrząstka skrzydłowa większa) oraz łącząca je błona włóknista. Nos zewnętrzny poprzez przedsionek nosa łączy się z jamą nosową. Jama nosowa składa się z właściwej jamy nosowej oraz zatok przynosowych. Jama nosowa, podobnie jak nos zewnętrzny przedzielona jest przegrodą, a poprzez nozdrza tylne łączy się z gardłem. Trzy uwypuklenia na bocznej (zewnętrznej) ścianie jamy nosowej - małżowiny nosowe: górna, środkowa i dolna, wydzielają w jamie nosowej trzy przewody: górny, środkowy i dolny oraz przewód nosowy wspólny znajdujący się między małżowinami a przegrodą nosa. M. mają podłoże kostne i pokryte są błoną śluzową z nabłonkiem węchowym. Ich zadaniem, wykonywanym między innymi poprzez zwiększenie powierzchni błony śluzowej jamy nosowej, jest ogrzewanie wdychanego powietrza (są bardzo obficie unaczynione), jego oczyszczanie (śluz i włoski) oraz odbieranie wrażeń węchowych. Do jamy nosowej uchodzą zatoki przynosowe: szczękowa, czołowa, klinowa i komórki sitowe przednie i tylne. Błona śluzowa, która pokrywa jamę nosową i zatoki przynosowe, pokryta jest nabłonkiem migawkowym oraz nabłonkiem węchowym. Okolica węchowa stanowi wyspecjalizowany obszar błony śluzowej odbierający bodźce. Błona węchowa składa się z trzech rodzajów komórek: komórek węchowych, komórek podporowych i komórek podstawowych. Za zmysł węchu odpowiedzialne są komórki węchowe - są to komórki nerwowe zawierające receptory reagujące na związki chemiczne obecne w powietrzu. Przyłączenie takiego związku wywołuje depolaryzację komórki i przekazanie impulsu poprzez nici węchowe do kory mózgowej. Dzięki obecnemu w błonie śluzowej nosa śluzowi oraz migawkom, powietrze przechodzące przez jamę no-sową zostaje oczyszczone, nawilżone i ogrzane. Nos ma też znaczenie w procesie wytwarzania głosu.

Zobacz również, zioła NOS:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.