NORMY SANITARNE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NORMY SANITARNE

przepisy prawne określające zagadnienia organizacyjne, działalność państwowej inspekcji sanitarnej, służby sanitarno-epidemiologicznej i innych działów służby zdrowia oraz przepisy normujące całokształt postępowania w zakresie sanitarnym lub przeciw-epidemicznym. Podstawowym aktem prawnym,na którym opiera się organizacja i działalność sanitarno-epidemiologiczna w Polsce, jest dekret z 14 sierpnia 1954 o utworzeniu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Istnieje zbiór przepisów dotyczących poszczególnych dziedzin działalności sanitarno-przeciwepidemicznej: zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, higiena otoczenia, higiena żywności i żywienia, bezpieczeństwo i higiena pracy, nadzór na substancjami trującymi, higiena szkolna, oświata zdrowotna.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.