NIEDODMA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NIEDODMA

jest to obecność, w obszarze tkanki płucnej o prawidłowej strukturze, części płuca (segmentu, płata) niepowietrznego. Przebieg choroby może być bezobjawowy, wykrywany przypadkowo w badaniu rtg klatki piersiowej. W obszarze niedodmy przepływ krwi ulega ograniczeniu, co wpływa na wymianę gazową w tym obszarze. Przyczyną choroby jest najczęściej obturacja światła oskrzela przez śluz, ciało obce, guz, obrzęk zapalny. Może być spowodowana również uciskiem z zewnątrz na ścianę oskrzela powiększone węzły chłonne, guz. Do innych przyczyn zaliczamy obrzęk kardiogenny płuc lub niekardiogenny, niedobór pierwotny surfaktantu, zakażenie. N. może być wynikiem rozwijającej się rozedmy płuc, gromadzącym się płynem w jamie opłucnej, deformacji kostnej klatki piersiowej. Objawy choroby zależą od rozległości procesu, przyczyny choroby oraz czasu narastania objawów. Towarzyszy jej kaszel, duszność, przyśpieszony oddech, brak szmeru oddechowego nad płucem lub szmer oskrzelowy. W obrazie rtg klatki piersiowej mogą występować Unijne zagęszczenia, w kształcie klina, owalne. Zależy to od obszaru zajętego niedodmą. N. płata dolnego płuca powoduje zatarcie zarysów przepony. Struktury śródpiersia w obrazie rtg przesunięte są w stronę niedodmy. Przylegające części płuca mogą wykazywać cechy rozdęcia zastępczego. W diagnostyce choroby konieczne jest wykonanie bronchofiberoskopu, która może być też zabiegiem leczniczym np. usunięcie ciała obcego, odessanie śluzu. Pomocne w diagnostyce jest KT klatki piersiowej.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.