NEUROTOKSYNY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NEUROTOKSYNY

związki chemiczne działające trująco na ośrodkowy lub obwodowy układ nerwowy. Mogą być pochodzenia organicznego lub nieorganicznego. Do N. organicznych zalicza się: egzotoksynę jadu kiełbasianego, egzotoksynę wytwarzaną przez laseczkę tężca.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.