NEUROPATIA ALKOHOLOWA

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NEUROPATIA ALKOHOLOWA

jest to neuropatia niedoborowa związana z niedoborem wielu witamin. Występuje w stanach niedożywienia, przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego. Dodatkowo w neuropatii alkoholowej dużą rolę odgrywa bezpośrednio uszkadzające działanie alkoholu na nerw obwodowy. Jest to najczęściej symetryczna, obwodowa polineuropatia. Dobre efekty w leczeniu uzyskuje się w trakcie stosowania witaminy B,.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.