NEUROLEPTYKI

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NEUROLEPTYKI

grupa leków, które znoszą podstawowe objawy niezależnie od przyczyny choroby. Stosowane są w leczeniu schizofrenii, łagodzeniu objawów pobudzenia psychoruchowego, manii, depresji, psychozach urojeniowych oraz psychozach wywołanych organicznym uszkodzeniem OUN. Leki neuroleptyczne dzieli się na: pochodne fenotiazyny (chloropromazyna, flufenazyna), butyrofenony (haloperidol), tioksanteny (chlorprotyksen), inne: benzamidy i dibenzoazepiny. Do najczęstszych objawów ubocznych przy stosowaniu leków neuroleptycznych zalicza się objawy ze strony układu pozapiramidowego (parkinsonizm szybkie drżenie spoczynkowe i zamiarowe, sztywność mięśniowa; dystonie nienormalne układanie lub skurcz mięśni głowy, szyi, kończyn lub tułowia; dyskinezy - mimowolne, rytmiczne ruchy języka, szczęki, żuchwy lub kończyn; akatyzja poczucie niepokoju nie pozwalające choremu siedzieć lub stać spokojnie). Wśród innych objawów ubocznych po stosowaniu leków neuroleptycznych wyróżnia się spadek ciśnienia tętniczego krwi, tachykardię, zaparcia, suchość błon śluzowych, dreszcze i poty.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.