NERWOWO-MIĘŚNIOWE CHOROBY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NERWOWO-MIĘŚNIOWE CHOROBY

do
chorób tych zalicza się: stwardnienie zanikowe boczne, postępującą dystrofię mięśniową, miastenię, miotonię. Choroby te cechują się postępującym osłabieniem i zanikiem mięśni i odruchów. Przyczynami mogą być: uszkodzenie komórek ruchowych układu nerwowego, procesy toczące się w samych mięśniach lub w synapsach nerwowo-mięśniowych. Podłożem tych chorób są często czynniki genetyczne, czasami zaburzenia metaboliczne. Leczenie w zasadzie objawowe, z reguły choroby mają charakter postępując)'.

Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.