NERWICE

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NERWICE

zaburzenia nerwicowe; grupa zaburzeń psychicznych będących wynikiem reakcji na trudne sytuacje życiowe. Obecnie mianem nerwic określa się zaburzenia niepsychotyczne, o długotrwałym przebiegu, wielu różnorodnych objawach, niekiedy o dużym nasileniu. Zaburzenia występują w sferach: postrzegania, przebywania, myślenia i zachowania. Nerwice podzielono ze względu na występujące w nich zespoły psychopatologiczne na depresyjne, lękowe, hipochondryczne itp. Przyjmuje się, że wskaźnik częstości występowania zaburzeń nerwicowych w Polsce wynosi 7-30%
Zobacz również, zioła NERWICE:
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.