NAWYK

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NAWYK

automatycznie wykonywany, bez udziału świadomości, ciąg bodźców i reakcji. Nawykiem może być częste używanie niektórych wyrazów, pewne czynności umysłowe (np. powtarzanie tabliczki mnożenia) lub ruchowe (np. obgryzanie paznokci, wyrywanie włosów).Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.