NADKŁYKIEĆ

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


NADKŁYKIEĆ

guzek kostny występujący parzyście na kłykciach kości ramiennej i udowej. Służą one jako miejsca przyczepu mięśni i więzadeł. Nadkłykieć przyśrodkowy kości ramiennej posiada płytką bruzdę, w której przebiega nerw łokciowy. Zapalenie przyczepów mięśni dochodzących do nadkłykcia bocznego kości ramiennej stanowi przyczynę tzw. łokcia tenisisty. Na kości udowej również wyróżnia się dwa nadkłykcie: boczny i przyśrodkowy. Są one miejscem przyczepu mięśni i więzadeł działających na stawy kolanowy i skokowy.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.