MYKOPLAZMY

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Z


MYKOPLAZMY

(Mycoplasma - grzybopodobne); rodzaj małych drobnoustrojów, otoczonych błoną cytoplazmatyczną, ale pozbawione typowej dla bakterii ściany komórkowej. Bywają tak małe, że podobnie, jak wirusy przechodzą przez filtry bakteryjne (to najmniejsze, zdolne do samodzielnej replikacji organizmy). W zależności od gatunku mogą być tlenowcami lub beztlenowcami. Niektóre żyją w środowisku, mogą być też pasożytami człowieka, zwierząt i roślin. U ludzi często spotykane na błonach śluzowych, gdzie występują jako organizmy saprofityczne, mogą jednak wywoływać zapalenie płuc (Mycoplasma pneumoniae) o często ciężkim przebiegu. Interesującą obserwacją jest fakt, że do wystąpienia objawów klinicznych potrzeba kilku kolejnych infekcji. Być może, to odpowiedź immunologiczna organizmu skierowana przeciwko M. jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie objawów chorobowych. Adherencja M. do komórek układu oddechowego i moczowego jest na tyle silna, że uniemożliwia eliminację drobnoustroju poprzez śluz i mocz. Z uwagi na redukcję wielu szlaków metabolicznych organizmy te uzależniły swój rozwój od pasożytniczego trybu życia. W większości M. należą do naturalnej mikroflory układu moczowego i płciowego oraz jamy ustnej. Istnieją jednak gatunki odpowiedzialne za powstawanie stanów zapalnych.
Strona niezależnego Dystrybutora nie jest własnością firmy Akuna Polska Sp. z o.o., która nie
ponosi odpowiedzialności za informacje na niej podane.